Enseigne non lumineuse en Polystyrène  Jaune & Plexiglas noir